Pre zamestnávateľov

Svoje dlhoročné skúsenosti a znalosti radi využijeme na to, aby sa Vaša spoločnosť mohla plne venovať obchodným aktivitám, zatiaľ čo my sa postaráme o Vašu výrobu, mzdy, či personalistiku.

Dočasné pridelenie zamestnancov

Potrebujete dočasne posilniť tím v rámci výroby? Zabezpečíme vyhľadanie, nábor a výber pracovníkov, vrátane ich otestovania podľa vašich kritérií a 100%-ný servis podľa požiadaviek.

Sprostredkovanie zamestnancov do kmeňového stavu

Vyberieme a sprostredkujeme Vám vhodných zamestnancov do kmeňového stavu Vašej spoločnosti. Službu poskytujeme aj pre personálne agentúry. Zaistíme nábor zamnestnancov vrátane pohovorou a vstupnej kontroly a v prípade potreby Vám ich privezieme až na Vaše pracovisko.

Externý Závod

Podľa Vašich požiadaviek dokážeme vytvoriť externý závod. Zabezpečíme priestory, nábor zamestnancov, personál, dopravu a budeme riadiť tento závod. Výhodou je lacná pracovná sila a odbremenenie sa od všetkých starostí spojených s výrobou.